Адміністративно-територіальний поділ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Серія "Згадаємо Історію"

Хутір Бурківський: перші згадки та адміністративні зміни


Перші відомості про хутір Бурківський датується 1887 роком, коли його згадали в Списках населених місць Херсонської губернії [1]. Хутір знаходився за 6 верст від земської поштової станції і був відомий як хутір Бураківської Більчанської волості. У цьому списку вказувалося, що там проживало 11 осіб, включаючи 5 чоловіків та 6 жінок.

В джерелах більш раннього періоду, на кшталт - «Матеріали для оцінки земель Херсонської губернії» [2] від 1883 року та «Карта Одеського повіту та Одеського градоначальства з позначенням поселень та кордонів дач» 1882 року, «Списки населених місць Російскої Імперії 1868 р.» [3] та «Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року» [4] відомостей про хутір Бурківський не знайдено.

Слідуюча згадка - Список населених місць Херсонської губернії від 1896 [5] року вказує, що хутір Бурківський, Мангеймської волості, при селі Василівка, вже налічував 21 жителя.

У Списках населених місць від 1917 [6] року є додаткова інформація про хутір Бурківський (Ландграфов і Гегеля). Він розташовувався за 6 верст від села Барабой (колишня назва колонії Мангейм, сьогодні - село Кам'янка) в Одеському повіті Барабойської (Мангеймської) волості.

Також відомо, що у 1924 [7], 1926 роках хутір Бурківський входив до Мангеймського (Фр. Енгельського) району, під юрисдикцією Ексарівської сільської ради.

Географічне розташування хутора Бурківський можна уточнити за допомогою карт 1929 та 1937 років (Додаток). Вони показують, що хутір знаходиться ліворуч від дороги Одеса – Тираспіль, орієнтовно за 1 км на південний схід від села Василівка.

У книзі адміністративно-територіального поділу Української РСР від 1947 року [8] зазначено, що хутір Бурківський належить до Василівської сільради Біляївського району. Це становище збереглося до 1967 року [9].

1967 року, згідно з Відомостями Верховної ради УРСР [10], було оголошено про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Рішенням виконкому Одеської обласної Ради трудящих від 12 вересня 1967 року було ухвалено рішення об'єднати населені пункти сіл Василівка, Бурківське, Варварівка, Мандрівка та Нове (Ексарево) Василівської сільради в одне село Василівка.

Література:
  1. Список населенных мест Херсонской губернии [по сведениям 1887 года]. – Херсон: Херсонский губернский статистический Комитет, 1888. – 195 с. разд. паг.
  2. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.1: Одесский уезд : статистико-экономическое описание / Херсонская губернская земская управа. Статистическое отделение . – Херсон : Типография Ващенко, 1883 . – XVIII, 385, 132 с. : 2 л. карт. + 9 л. прилож. – На рус. яз.
  3. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Т. XLVII: Херсонская губерния: по сведениям 1859 года / обработан ред. Л. Майковым. – Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1868. – [3], LXXX, 191 с., 1 л. к.
  4. Пивовар А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року. – Київ: Академперіодика, 2009. – 91 с.
  5. Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении / Губернский статистический комитет. – Херсон: типография Губернского Правления, 1896. – [2], XXIV, 544 c.
  6. Список населенных мест Херсонской губернии : (По данным Всероссийской сел.-хоз. переписи 1916 г.) / Издание Херсонской губернской земской управы. – Александрия: Типография. Ф. Х. Райхельсона, 1917. – 377 c.
  7. Одесская губерния. – Одесса : Одес. губисполком, 1924. – Ч. 1: Административное описание. – ХХVIII, 172 с.
  8. Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року. Вид. перше / Відп. ред. М. Ф. Попівський. Інформайно-статистичний відділ при Секретаріаті Президії Верховної ради Української РСР. – К.: Українське вид-во політичної літератури, 1947. – 1064 с.
  9. Одеська область: адміністративно-територіальний поділ на 1 травня 1967 р. — Одеса : Маяк, 1967. — 124 с.
  10. Відомості Верховної Ради Української PCP. — 1967 — № 41 — с. 452.Додаток

Фрагмент мапи Одеського повіту та Одеського градоначальства з позначенням поселень та кордонів дач 1882 року


Список населенных мест Херсонской губернии по сведениям 1887 г. (издание 1888 г.). Том IV, Одеский уезд


Список населенных мест Херсонской губернии (по данным Всероссийской сел.-хоз. переписи 1916 г.)


Одесская губерния. Административное описание. 1924 г.


Фрагмент адміністративної карти Одеської області 1937 р.


Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року.


Ведомости Верховного Совета УССР от 20 октября 1967 г.Віктор Савчук
25.09.2023 р.