Адміністративно-територіальний поділ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Серія "Згадаємо Історію"

Хутір Ексарово: перші згадки та адміністративні зміни

Досліджуючи історію села Василівка постійно стикаємося з деякою кількістю хуторів навколо. Цього разу річ про хутір Ексарово.

Перша документальна згадка про Ексарово міститься в книзі Пивовара А.В. «Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року» [1]. За адміністративним підпорядкуванням, хутір відносився до 1-го Стану Одеського повіту та належав спадкоємцям Ексарових. У той час тут існувало шість дворів.

За даними Списків населених місць 1859 року [2], «Ексарева» було володарським поселенням при річці Барабой, яке налічувало вісім дворів та 32 жителі.

Фрагмент мапи Одеського повіту та Одеського градоначальства з позначенням поселень та кордонів дач 1882 року

У 1870 році [3] село Екскарово відносилося до 1-го Стану Більчанської волості Одеського повіту. За «Матеріалами для оцінки земель Херсонської губернії» 1883 року [4], Ексарово входило до Василівської Дачі, де мешкали малороси, та налічувало 12 дворів.

У 1887 році [5] хутір, згадується у підпорядкуванні Мангеймської волості, хоча всі навколишні поселення ще відносились до Більчанської волості. Проте, до 1896 року інші населені пункти навколо села Василівка, такі як х. Божий дар, х. Бурківський, Варварівка, Корсунці (Барановського), х. Макарова, х. Руднєв, тощо, також були включені до Мангеймської волості [6], яка згодом була переіменована у Барабойську (див. Додаток - 1917 рік).

Після закінчення Громадянської війни, у 1923 році замість волосного поділу було створено нові райони. Згідно адміністративному опису Одеської губернії [7] – у 1924 році, село Ексарово розширилося і стало центром Ексарівської сільської ради. До неї увійшли поселення: с. Ексарово, с. Василівка, х. Варварівка, х. Бурківський, х. Мандрово (німецьке та російське), х. Корсунці (Барановського), х. Вовчий та х. Макарова. Таким чином, колись невеликий хутір став центром сільради.

У 1932 році знову відбулися нові адміністративні зміни - було створено Одеську область. За даними 1937 року (Додаток), Ексарово входило до Біляївського району Одеської області.

За допомогою карт 1929 та 1937 років (Додаток) можна уточнити географічне розташування хутора Ескарово. Згідно з цими картами, хутір знаходиться ліворуч від дороги Одеса – Тираспіль, на відстані приблизно 1 км на південний схід від села Василівка.

Після Другої світової війни, за даними довідника "Адміністративно-територіальний поділ Української РСР" від 1947 року [8], хутір Ескарово був перейменований на хутір Новий і ввійшов до складу Василівської сільської ради Біляївського району.

У 1967 році були оголошені нові зміни в адміністративно-територіальному поділі. Рішенням виконкому Одеської обласної Ради трудящих від 12 вересня 1967 року [9] було об'єднано села Василівка, Бурківське, Варварівка, Мандрівка та Нове (Ексарево) Василівської сільради в одне село Василівка.

На сьогоднішній день, територія колишнього поселення Ексарово складає одну з вулиць села Василівка.

Література:
  1. Пивовар А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року. – Київ: Академперіодика, 2009. – 91 с.
  2. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Т. XLVII: Херсонская губерния: по сведениям 1859 года / обработан ред. Л. Майковым. – Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1868. – [3], LXXX, 191 с., 1 л. к.
  3. Список населенных мест в участках мировых судей Одесского уезда. – [Одесса]: тип. Л. Нитче, 1870. – 6 с.
  4. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т.1: Одесский уезд : статистико-экономическое описание / Херсонская губернская земская управа. Статистическое отделение . – Херсон : Типография Ващенко, 1883 . – XVIII, 385, 132 с. : 2 л. карт. + 9 л. прилож. – На рус. яз.
  5. Список населенных мест Херсонской губернии [по сведениям 1887 года]. – Херсон: Херсонский губернский статистический Комитет, 1888. – 195 с. разд. паг.
  6. Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении / Губернский статистический комитет. – Херсон: типография Губернского Правления, 1896. – [2], XXIV, 544 c.
  7. Одесская губерния. – Одесса : Одес. губисполком, 1924. – Ч. 1: Административное описание. – ХХVIII, 172 с.
  8. Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року. Вид. перше / Відп. ред. М. Ф. Попівський. Інформайно-статистичний відділ при Секретаріаті Президії Верховної ради Української РСР. – К.: Українське вид-во політичної літератури, 1947. – 1064 с.
  9. Відомості Верховної Ради Української PCP. — 1967 — № 41 — с. 452.Додаток

Фрагмент мапи генерального штабу Червоної армії. 1929 р.


Список населенных мест Херсонской губернии по сведениям 1887 г.


Список населенных мест Херсонской губернии. 1917 г.)


Одесская губерния. Административное описание. 1924 г.


Фрагмент адміністративної карти Одеської області 1937 р.


Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: на 1 вересня 1946 року.


Ведомости Верховного Совета УССР от 20 октября 1967 г.Віктор Савчук
12.10.2023 р.